Sisältöön sitemap

Energiaremontista arvoa sijoitusasunnolle

Sijoitusasunnon arvo sijoittajalle määräytyy ensisijaisesti vuokratuottoprosentin kautta. Vuokratuottoon vaikuttavia tekijöitä ovat vuokran suuruus, vastikkeen ja muiden kustannusten suuruus sekä hankintahinta. Hankintahinta on lukittu ostohetkellä, joten siihen ei pysty vaikuttamaan enää jälkikäteen. Asunnon vuokra puolestaan määräytyy markkinoilla, joten sijoittajan ei kannata laskea tuotto-odotuksiaan markkinahintoja suuremman vuokran varaan. Aktiivinen sijoittaja voi vaikuttaa jonkin verran vastikkeen suuruuteen taloyhtiön hallituksen kautta. Hyöty alemmasta vastikkeesta valuu sijoittajan taskuun kahta kautta:

  1. Parempi kassavirta
  2. Sijoituksen kohonnut arvo

Nuppineulan tapauksessa yksiön vastike määräytyy 41 osakkeen mukaan. Tällä hetkellä vastike on 3,7 €/osake eli yksiössä 151,90 € / kk. Yksiöiden hinta on 74 000 €, jolloin vuokratuottoprosentiksi muodostuu noin 6,1 %.
Jos sijoittajalla tuoton minimivaatimus on kuusi prosenttia ja asunto täyttää muut vaadittavat kriteerit, olisi sijoittaja valmis maksamaan asunnosta korkeintaan 75 660 €. Tällä hinnalla tuottoprosentti on tasan kuusi.

Sijoittaja menee mukaan taloyhtiön hallitukseen tavoitteenaan virtaviivaistaa kustannuksia. Vakuutus-, isännöinti- ja energiasopimuksen kilpailutuksella syntyy usein jo hieman säästöjä, mutta aktiivisilla toimenpiteillä voidaan vaikuttaa rakenteelliin kustannuksiin pysyvästi.

Jos hallitus onnistuu pienentämään vastikekustannuksia 3,7 eurosta 3,5 euroon, kasvaa vuosittainen kassavirta 196,8 eurolla ja tuottoprosentti nousee 6,1 prosentista 6,4 prosenttiin. Säästetty 196,80 euroa tulee suoraan sijoittajan tilille. Kuuden prosentin tuottovaatimuksella laskettu asunnon arvo on uudella vastikkeella 78 940 euroa. Pienillä säästöillä sijoittaja saa siis noin 200 euron lisätulon joka vuosi, ja samalla sijoituksen arvo nousee yli 3000 eurolla.

Energiaremontti on hyvä esimerkki investoinnista, joka säteilee hyötyjä monelle taholle:

  1. Asumismukavuus kasvaa
  2. Energiakustannukset pienenevät
  3. Ympäristö kiittää

Asukkaiden elämisestä tulee mukavampaa, kun valomäärä on aiempaa suurempi. Liiketunnistimilla toimivat valot helpottavat rappukäytävässä kulkemista, kun valoja ei tarvitse itse erikseen sytyttää kytkimestä. Lisäksi valot palavat vain siellä, missä niitä tarvitaan, eivätkä esimerkiksi pesutuvan valot unohdu päälle koko yöksi.

Energiatehokkaat LED-lamput kuluttavat vähemmän sähköä ja tarjoavat samalla kirkkaamman valaistuksen. Energiakustannukset laskevat suorassa suhteessa sähkönkulutuksen määrään. Taloyhtiön osakkaat hyötyvät pienemmästä energialaskusta, ja samalla ympäristö kiittää.

Energiaremontti kuuluu Ruuhen kiinteistökehitysprojekteissa yhdeksi alkuvaiheen toimenpiteistä. Remontilla saadaan välittömästi rullaamaan se säästöpotentiaali, mikä energian osalta on saatavissa.

Katso tarkempi esimerkki As Oy Nuppineulan energiaremontista, jolla saavutettiin arviolta 20 prosentin säästö energiakustannuksista: